Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:34:50

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 56 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 19