Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Dnia 26-06-2019 godz. 16:35:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 63 Przeciw: 12 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21