Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej

Dnia 26-06-2019 godz. 09:42:58

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27