Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:39:36

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21