Narzędzia:

Dnia 26-06-2019 godz. 09:08:47

Za: 17 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26