Narzędzia:

Wybór Wicemarszałka Senatu

Dnia 26-06-2019 godz. 09:46:42

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 25