Narzędzia:

Wybór przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Dnia 26-06-2019 godz. 16:05:47

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 70 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 19