Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:29:15

Poprawka 10, 20

Za: 31 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20