Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:31:22

Poprawka 14

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19