Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-06-2019 godz. 16:24:59

Poprawka 1

Za: 75 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20