Narzędzia:

Głosowania w dniu 29-10-2013 na 42. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 33
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:13:44 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wniosek o przyjęcie projektu

2 20:02:17 nie głosował Zmiany w składzie komisji senackich.

Wniosek o podjęcie uchwały

3 20:04:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Poprawki 1, 2, 4, 6

4 20:05:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Poprawka 3

5 20:05:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Poprawka 5

6 20:06:21 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

7 20:08:29 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Poprawka 1

8 20:08:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Poprawka 2

9 20:09:26 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Poprawka 3

10 20:10:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Poprawka 4

11 20:10:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Poprawka 5

12 20:11:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Poprawka 6

13 20:11:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Poprawka 7

14 20:12:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Poprawka 8

15 20:12:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Poprawka 9

16 20:13:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Poprawka 10

17 20:13:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Poprawka 11

18 20:14:08 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Poprawka 12

19 20:14:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Poprawka 13

20 20:15:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Poprawka 14

21 20:15:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Poprawka 15

22 20:16:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

23 20:17:08 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Poprawka

24 20:17:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

25 20:18:33 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy ─ Karta Nauczyciela.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

26 20:19:44 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Poprawka

27 20:20:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

28 20:21:48 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 20:22:44 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Poprawka 1

30 20:23:25 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Poprawki 2, 3, 5

31 20:24:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Poprawka 4

32 20:24:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

33 20:25:28 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek