Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:10:31

Poprawka 5

Za: 60 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 14