Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:24:34

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 53 53 0 0 9
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 24 0 0 24 6
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 0 2 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0