Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:24:05

Poprawka 4

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 13