Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:10:05

Poprawka 4

Za: 1 Przeciw: 81 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15