Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:09:26

Poprawka 3

Za: 60 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 14