Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dnia 29-10-2013 godz. 11:13:44

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23