Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:16:01

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 58 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 52 52 0 0 10
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 26 0 26 0 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 2 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0