Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:22:44

Poprawka 1

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 14