Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:11:41

Poprawka 7

Za: 58 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 14