Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:08:56

Poprawka 2

Za: 2 Przeciw: 84 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13