Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:17:35

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14