Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:23:25

Poprawki 2, 3, 5

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 15