Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:08:29

Poprawka 1

Za: 62 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 13