Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:11:06

Poprawka 6

Za: 4 Przeciw: 82 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14