Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:12:10

Poprawka 8

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 13