Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:19:44

Poprawka

Za: 66 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 16 Nie głosowało: 13