Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:21:48

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 25 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 13