Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:05:52

Poprawka 5

Za: 61 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15