Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:20:09

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 57 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18