Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:02:17

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19