Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:13:10

Poprawka 10

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 15