Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:04:39

Poprawki 1, 2, 4, 6

Za: 29 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13