Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Dnia 29-10-2013 godz. 20:12:45

Poprawka 9

Za: 4 Przeciw: 80 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15