Narzędzia:

Posiedzenie: 3. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


15, 16 i 17 stycznia 2020 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

2
Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim

Wniosek o przyjęcie projektu


3
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


4
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


5
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


6
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


7
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Poprawka 1, 2


8
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


9
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


10
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Poprawka 1, 4, 5, 7, 9


11
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Poprawka 3


12
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Poprawka 11


13
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


14
Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


15
Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Poprawka 1


16
Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Poprawka 2


17
Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


18
Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Poprawka 1


19
Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Poprawka 2


20
Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Poprawka 3


21
Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Wniosek o przyjęcie projektu


22
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Poprawka 1, 2


23
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Wniosek o przyjęcie projektu


24
Wniosek o reasumpcję

25
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 2
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Poprawka 1, 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Poprawka 1, 4, 5, 7, 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Poprawka 1, 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Wniosek o reasumpcję
Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania