Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Dnia 17-01-2020 godz. 20:43:33

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1