Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Dnia 17-01-2020 godz. 20:35:25

Poprawka 2

Za: 47 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2