Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Dnia 17-01-2020 godz. 20:35:04

Poprawka 1

Za: 46 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1