Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Dnia 17-01-2020 godz. 20:15:19

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 51 Nie głosowało: 1