Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Dnia 17-01-2020 godz. 20:21:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1