Narzędzia:

Dnia 17-01-2020 godz. 20:42:36

Za: 91 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 1