Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Dnia 17-01-2020 godz. 20:30:36

Poprawka 2

Za: 49 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3