Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Dnia 17-01-2020 godz. 20:39:49

Poprawka 1, 2

Za: 47 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1