Narzędzia:

Posiedzenie: 3. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


15, 16 i 17 stycznia 2020 r.