Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dnia 17-01-2020 godz. 20:18:08

Poprawka 1, 2

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1