Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim

Dnia 17-01-2020 godz. 09:40:39

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13