Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 17-01-2020 godz. 15:05:49

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1