Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Dnia 17-01-2020 godz. 20:32:14

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1