Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej

Dnia 17-01-2020 godz. 20:29:56

Poprawka 1

Za: 47 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2