Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 17-01-2020 godz. 20:14:11

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2